LOKSEWA SYLLABUS, PROVINCE 1

इन्जिनियरिङ्ग सेवा

१. सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, सहायकस्तर चौथो तह   DOWNLOAD

२. सिभिल समूह, बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, सहायकस्तर पाँचौ तह    DOWNLOAD

३. सिभिल समूह, जनरल, हाईवे, स्यानीटरी, इरिगेशन, हाइड्रोपावर, हाइड्रोलोजी र एयरपोर्ट उपसमूह, सहायकस्तर पाँचौ  DOWNLOAD

 

प्रशासन सेवा

१. सामान्य प्रशासन तथा लेखा समूह_सहायकस्तर चौथो DOWNLOAD

२. सामान्य प्रशासन, लेखा र राजश्व समूह_सहायकस्तर पाचौँ DOWNLOAD

 

वन सेवा

१. जनरल फरेष्ट्रि समूह, सहायकस्तर चौथो तह, वन सहायक पद       DOWNLOAD

२. जनरल फरेष्ट्री, फरेष्ट रिसर्च, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेसन तथा वाइल्डलाईफ कन्जरभेसन समूह, सहायकस्तर पाँचौं तह, रेञ्जर पद DOWNLOAD

३. जनरल फरेष्ट्रि समूह, तहविहिन, वन रक्षक पद DOWNLOAD

 

कृषि सेवा

१. प्लान्ट प्रोटेक्सन, एग्रोनोमी, हर्टिकल्चर, एगृ. एक्सटेन्सन, स्वायल साइन्स, एगृ.इको पाचौँ तह प्रा.स. DOWNLOAD

२. प्लान्ट प्रोटेक्सन, एग्रोनोमी, हर्टिकल्चर, एगृ. एक्सटेन्सन, स्वायल साइन्स, एगृ.इको चौथो तह जेटिए DOWNLOAD

३. फिसरिज, भेटेरिनरी र लाइभस्टक पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेण्ट समूह, सहायक स्तर पाँचौं तह DOWNLOAD

४. फिसरिज, भेटेरिनरी र लाइभस्टक पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेण्ट समूह, सहायकस्तर चौथो तह DOWNLOAD

 

शिक्षा सेवा

१. शिक्षा प्रशासन समूह, पाँचौ तह, प्राविधिक सहायक     DOWNLOAD

 

विविध सेवा

१. महिला विकास निरीक्षक_पाँचौ तह     DOWNLOAD

२. सहायक कम्प्युटर अपरेटर_चौथो तह DOWNLOAD

३. कम्प्युटर अपरेटर_पाँचौ तह DOWNLOAD